english romanian

Procedura de Achiziţii publice nu este aplicabila, conform cu Adresa Nr. 476/24.02.2015 de la Agentia Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ataşată).