english romanian
Nr. Crt.: Certificat: Imagine: PDF:
1 IPROCHIM - Marcă înregistrată la OSIM România: Nr. 4R008546
2 IPROCHIM ADR - Marcă înregistrată la OSIM România: Nr. 139269
3 Marcă înregistrată la Oficiul Mondial pentru Protecţia Intelectuală Geneva: nr. 420957/ 1975, reinnoit - 2015
4 Marcă înregistrată la Oficiul Mondial pentru Protecţia Intelectuală Geneva: nr. 420957/ 1975
5 Membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a României sub nr. 2852 /26.08.1992
6 Cerficat TUV SUD pentru SR EN ISO 9001:2015
7 Cerficat TUV SUD pentru SR EN ISO 14001:2015
8 Cerficat TUV SUD pentru SR OHSAS 18001:2007
9 Autorizaţii de proiectare ISCIR
10 Autorizatie CNCAN pentru proiectare in domeniul nuclear
11 Atestat tip C1A si E1 pentru proiectare de instalatii electrice
12 Atestat pentru Rapoarte de Impact asupra Mediului, Bilanturi de Mediu, Rapoarte de Amplasament, Rapoarte de securitate, Studii de evaluare adecvata
13 Certificat de atestare pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului / autorizatiei de gospodarire a apelor
14 Atestare pentru proiectarea instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor Nr. 6059/01.07.2016
15 Atestare pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu Nr. 6060/01.07.2016
16 Atestare pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de evacuare fum si gaze fierbinti Nr. A6227/17.08.2016
17 Activităţi de proiectare, asistenţă tehnică la montaj, punere în funcţiune, încercări finale pentru instalaţii in mediu potential explosiv
18 Certificat de autorizare pentru lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei Seria B Nr.679
19 Certificat pt. măsuri de aplicare a prevederilor acordului european referitor la transportul international de marfuri periculoase ADR
20 Certificat RENAR nr. OT 001 pentru inspectii ADR
21 Certificat pentru inspectia tehnica a instalatiilor si echipamentelor utilizate pt. limitarea emisiilor de compusi organici volatili COV
22 Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România nr. F12/0122
23 Membru al Societăţii de Chimie din România – Secţia Tehnologia şi Ingineria Mediului
24 Membru al Asociaţiei de Standardizare din România nr. 100002/23.02.1999
25 Cod NATO de agent economic Certificat Nr. 0949
26 Certificat de Autorizare Romanian C.A.A.
27 Membru al Asociaţiei Romane a Inginerilor Consultanti