english romanian

IPROCHIM dispune de personal specializat care oferă servicii de proiectare complexă şi pentru alte domenii inginereşti decât cele tradiţionale de chimie şi petrochimie.

IPROCHIM - Organismul de inspectie ADR efectueaza inspectii tehnice in locatiile sale din Medias si Cluj Napoca de luni pana vineri, inclusiv in baza unei programari prealabile. Adresa si programul de inspectii se gasesc pe site.

IPROCHIM angajaza 1 Inspector suprastructuri mobile marfuri periculoase (detalii in sectiunea Anunturi)

IPROCHIM angajaza 3 ingineri proiectanti - specialitate Constructii Civile si Industriale si Hidrotehnica (detalii in sectiunea Anunturi)

IPROCHIM angajaza 2 ingineri proiectanti - specialitate Piping (detalii in sectiuneaa Anunturi)

IPROCHIM angajaza 1 inginer proiectant - specialitate Electrice (detalii in sectiuneaa Anunturi)

Noutati: